Əfəndiyev Azər Həmid oğlu

16 may 1947-ci ildə Azərbaycan Respublikası Bakı şəhərində anadan olub.

V.İ. Lenin adına Moskva Dövlət Pedaqoji İnstitutu, Tarix fakültəsi

Milli Tədqiqat Universitetinin “Ali İqtisad Məktəbi”nin (MTU AİM) menecment fakültəsinin “Şirkətin Sosial Təşkili Araşdırmalar Mərkəzi”

SSRİ EA-nın Fəlsəfə İnstitutunda fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasını, “Şəxsiyyətin formalaşması: sosiologiya nəzəriyyəsinin əsas prinsipləri” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib (1992);

Bir sıra elmi-tədqiqat layihələrinə (o cümlədən aspirantların elmi işlərinə) rəhbərlik edib, kütləvi sosioloji tədqiqatlar aparıb. Bunun nəticəsi olaraq bir neçə kitab, o cümlədən ümumi sosiologiya üzrə dərs vəsaiti çap olunub, bir sıra monoqrafiyalar dərc edilib. Ümumilikdə 80-dən çox məqalənin müəllifidir;

Elmi-tədqiqat işlərinin əsas mövzularına ümumi sosiologiyanın nəzəri, metodoloji və empirik problemləri, təhsil sosiologiyası və idarəetmə sosiologiyası daxildir. Ümumi sosiologiya üzrə onun redaktorluğu ilə hazırlanan dərs vəsaiti RF Təhsil Nazirliyi tərəfindən tövsiyə olunub. Son 10 ildə A.Əfəndiyevin elmi işlərinin əsas mövzularından biri biznesin sosiologiyası və şirkətin sosial təşkili problemlərini əhatə edir.

MTU AİM-in menecment fakültəsində çalışır (1999);

MTU AİM-in menecment fakültəsində dekan vəzifəsində çalışıb (2003-2009);

MTU AİM-in menecment fakültəsində İnsan resurslarının idarə olunması kafedrasının müdiri vəzifəsini icra edib (2004-2010);

Rəhbərliyi altında MTU AİM-də “İnsan resurslarının idarə olunması” magistr proqramı və müvafiq elmi istiqamət yaradılıb;

MTU AİM-in menecment fakültəsində “Şirkətin Sosial Təşkili Mərkəzi” nə rəhbərlik edib (2010);

Aparıcı xarici elmi mərkəzlərlə beynəlxalq elmi-tədqiqat əməkdaşlığını inkişaf etdirir. “Şirkətin Sosial Təşkili Araşdırmalar Mərkəzi” bir sıra Avropa ölkələrində fəaliyyət göstərən həmkarları ilə sıx əlaqələr qurub.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.