Nəsibov Əfəndi Nəsib oğlu

26 iyun 1962-ci ildə Gürcüstanın Borçalı mahalının İmirhəsən kəndində anadan olub. 1983-cü ildə S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) Tətbiqi-riyaziyyat fakültəsini bitirib. Hal-hazırda Türkiyədə yaşayır. Dokuz Eylül Universitetinin Fənn Ədəbiyyat fakültəsinin Kompüter elmləri kafedrasında çalışır. Elmi sahəsi: Riyaziyyat. Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru (1987); Fizika-riyaziyyat üzrə elmlər doktoru (2003); Ege Universitetində professor (2001-2007); Fazi klasterizasiya problemlərinin yeni qoyuluşları və həlli alqoritmləri verilmişdir; Fazi matris məhdudiyyətli riyazi proqramlaşdırma məsələlərinin yeni qoyuluşları və həll alqoritmləri verilmişdir; Fazi informasiya əsasında mürəkkəb sistemlərin vəziyyətlərinin modelləşdirilməsi və müəyyənləşdirilməsi üçün yeni üsullar təklif edilmişdir; Beyin EEG siqnallarının analizində daha effektiv olan yeni sinifləndirmə üsulları verilmişdir; Bioinformatik verilənlərin analizində daha effektiv olan yeni sinifləndirmə üsulları verilmişdir; Ağıllı kart verilənləri vasitəsilə şəhəriçi transport sistemlərinin planlanması və analizi üçün yeni modellər verilmişdir; 230-dan çox elmi məqalə, 15 elmi və elmi-pedaqoji kitabın müəllifidir. Türkiyə Elmi-Texniki Tədqiqatlar Kurumu (TÜBİTAK) tərəfindən çox sayda qrantlar və elmi məqalə mükafatlarına layiq görülmüşdür. AMEA Kibernetika İnstitutunda (indiki İdarəetmə Sistemləri İnstitutu) fəaliyyət göstərmişdir; Dokuz Eylül Universitetinin Statistika Bölməsində çalışmışdır (2007); Çox sayda beynəlxalq konfrans və jurnallarda elmi məsləhətçi və təşkilatçı kimi çalışmışdır; Elmi rəhbərliyi ilə 11 Ph.D. və 15 M.Sc. dərəcəli dissertasiya işləri tamamlanmışdır; Türkiyədə ilk dəfə olaraq Dokuz Eylül Universitetində Bilgisayar Bilimleri (Kompüter Elmləri) Bölməsini təsis etmişdir (2009), hazırda bu bölmənin rəhbəri vəzifəsini icra edir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *