Orucov Zahid Məlik oğlu

4 aprel 1932-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində anadan olub. 1955-ci ildə M.V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin (MDU) Fəlsəfə fakültəsini bitirib. Hal-hazırda Rusiyada yaşayr. Moskva Dövlət İşgüzar İnzibatçılıq Akademiyasının Fəlsəfə və ictimai hüquqi fənlər kafedrasında çalışır. Elmi sahəsi: Fəlsəfə. “K. Marks və F. Engelsin baxışlarının formalaşdığı dövrdə onların Hegel fəlsəfəsinə münasibəti” mövzusunda fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası müdafiə edib (1958); “K. Marksın iqtisadi tədqiqatlarında dialektik məntiq problemləri” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib (1966); 100-dən çox dərc olunmuş elmi işin, o cümlədən 5 monoqrafiyanın müəllifidir; Fəlsəfə tarixi və dialektik məntiqə dair bir sıra elmi işlərin müəllifidir; Onun “Dialektika sistem kimi” (1973) və Berlin Universitetinin Fəlsəfə fakültəsinin dekanı, professor F. Kumpf ilə həmmüəllif olduğu “Dialektik məntiq: əsas prinsiplər və problemlər” (1979) adlı iki monoqrafiyası tərcümə olunaraq, Almaniya, Kuba, Meksika və Yaxın Şərqdə (Suriya) nəşr olunub. O, həmçinin “Dövrün düşüncə tərzi. Keçmişin fəlsəfəsi” (Moskva, 2004) kitabının müəllifidir, “Dialektik məntiq” (Moskva, 1986) kitabının redaktoru olub. Bəzi məqalələri AFR, İtaliya, Yuqoslaviya, Polşa, ABŞ, Çexoslovakiya və başqa ölkələrdə dərc olunub. Bakının müxtəlif ali məktəblərində dərs deyib (1955-1967); Moskva Dövlət Elektron Texnika İnstitutunda özü yaratdığı Fəlsəfə kafedrasına başçılıq edib (1967-1969); MDU-nun Fəlsəfə fakültəsinin professoru (1969-1985); “Философия науки” jurnalının baş redaktorunun müavini (1969-1971); Azərbaycan rəhbərliyinin təkidi ilə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun direktoru işləyib (1985-1987); 1987-ci ildə SSRİ Ali Partiya Məktəbinin (APM) rəhbərliyinin dəvəti ilə Moskvaya qayıdıb, əvvəlcə APM-də, sonra 1998-ci ilə qədər Rusiya Dövlət Humanitar İnstitutunda fəlsəfə professoru işləyib; RF Prezidenti yanında Rusiya Dövlət Qulluğu Akademiyasının (RDXA) aparıcı elmi işçisi (1992), daha sonra 1998-ci ilə qədər Sosiologiya kafedrasının (adı dəyişdirilərək Sosial siyasət kafedrası adlandırılıb) professoru olub; Moskva İşgüzar İnzibatçılıq İnstitutunun (indiki Moskva Dövlət İşgüzar İnzibatçılıq Akademiyası) məsləhətçi professorudur (2004-cü ildən); 20-dək fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru hazırlayıb.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.